Keresés a Bibliában

Illés.

48 1Ekkor, mint a tűzvész, Illés próféta jött, kinek szava lángolt, mint az égő fáklya. 2Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket. 3Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből. 4Illés, de nagy voltál csodatetteiddel! Melyik öntelt, gőgös mérkőzhetnék veled? 5Feltámasztottál egy holtat a halálból, az alvilágból a Magasságbelinek szavával. 6Sírba küldtél királyokat, és fekvőhelyükről dicső nagyságokat. 7A Sínai-hegyen büntetéssel fenyegettél, a Hóreben a megtorlás szavát hallattad. 8Királyokat kentél fel a bosszúra, és prófétákat utódodul. 9Vihar közepette magasba ragadtattál, szekéren, amivel tüzes lovak száguldottak. 10Jel lettél a jövendő harag idejére, hogy te csillapítsd le, mielőtt kitörne, hogy az apák szívét fiaikhoz fordítsd, és Jákob törzseit újra helyreállítsd. 11Boldogok mind, akik téged meglátnak, akik szeretetben hunyták le szemüket, s mi is részesei leszünk az életnek.

Elizeus

12Illést elragadta a vihar, de a szellemét megkapta Elizeus. Életében nem félt a fejedelmektől, nem volt ember, aki megbírt szellemével. 13Nem volt neki semmi lehetetlen, a holttestében is prófétaerő volt. 14Életében csodatetteket vitt végbe, halálakor meg bámulatba ejtett műveivel.

Hűtlenség és büntetés

15Ennek ellenére a nép mégsem tért meg, és nem szakított addig bűneivel, amíg el nem űzték őket országukból, és szét nem szóródtak a föld kerekségén.

KNB SZIT STL BD RUF KG