Keresés a Bibliában

Nátán.

47 1Azután még Nátán lépett föl utána, hogy próféta legyen Dávid idejében.

Dávid

2Amint a hájat kiszedik az áldozathoz, úgy választotta ki (az Úr) Dávidot Izrael népéből. 3Az oroszlánt kinevette, mint egy kis kost, s mintha bárány volna, kacagott a medvén. 4Egész ifjan győzött az óriás ellen, és a gyalázatot lemosta népéről, amikor megforgatta kezében parittyáját, és legyőzte a gőgös Góljátot. 5A magasságbeli Úrhoz folyamodott, és ő erőt adott jobbjába, hogy legyőzhesse a harcedzett férfit, és így Izrael szarvát fölemelje. 6Ezért lett híre, hogy legyőzött tízezret, s az Úr dicsőítő énekében magasztalták, és így fejét diadémmal koronázták. 7Győzött körös-körül az ellenség felett, megsemmisítette a filiszteusokat, s mind a mai napig letörte szarvukat. 8Minden tette után magasztaló szókkal dicséretet zengett a Szent Magasságbelinek. Egész szívvel dalolt és kimutatta, hogy szereti Teremtőjét. 9Hárfákat tett az oltár közelébe, kíséretük az énekeket még kedvesebbé tette. 10Pompával ülte meg az ünnepeket, ragyogó fényt adott minden ünnepségnek. Amikor szent nevének dicséretét zengte, már virradat előtt visszhangzott a szentély. 11Meg is bocsátotta bűnét az Úr, és felmagasztalta szarvát mindenkorra. Szövetséget kötött vele a királyságra, s Jeruzsálem fölé állította trónját.

Salamon

12Bölcs fiú követte, aki az ő kedvéért már biztonságban élhetett. 13Salamon a béke idején volt király, körös-körül békét adott neki az Úr, s ezért ő házat épített nevének, és örök időkre szentélyt emeltetett. 14Milyen bölcs voltál már ifjúkorodban, tele voltál okossággal, mint a folyó. 15Elborítottad a földet szellemeddel, és betöltötted rejtélyes szavakkal. 16Híred eljutott a messze szigetekig, s mert szeretted a békét, megkedveltek. 17Énekek, mondások, rejtélyek s válaszok által elkápráztattad a világot. 18Istennek, az Úrnak nevében, akit Izrael Istenének hívnak, halmoztad az aranyat, mint az ónt, s mint az ólom, annyi ezüstöd volt. 19De az ágyékodat asszonyoknak adtad, és érzékiséged rabszolgája lettél. 20Így foltot ejtettél neved tisztességén, és nemzetségedre gyalázatot hoztál. Az utódjaidra haragot vontál, és szorongattatást az ivadékodra: 21Kettős uralom vette kezdetét, és Efraimból pártütő ország lett. 22Isten mégsem vonta vissza szeretetét, nem hiúsult meg egyetlen szava sem. Nem tagadta meg, hogy kiválasztottjának utódja is legyen, és nem irtotta ki annak nemzetségét, aki őt szerette. Meghagyott Jákobnak egy maradékot s belőle Dávidnak gyökérhajtást adott.

Rechabeám

23Salamon megtért atyáihoz, s utódul egyik ivadékát hagyta: „A nép balgaságát”, a legkevésbé okost, Rechabeámot, aki a népet lázadásba vitte.

Jerobeám

24És Jerobeámot, Nebatnak a fiát, aki bűnbe vitte Izraelt, s gonosz útra tanította Efraimot. Azóta bűneik igen nagyra nőttek, úgyhogy számkivetés lett a sorsuk, távol országuktól. 25Mert mindenféle rosszra törekedtek, míg utol nem érte őket a büntetés.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet