Keresés a Bibliában

2. A TÖRTÉNELEMBEN

Az atyák dicsérete.

44 1Nagyhírű férfiak dicséretét zengem, az atyáinkét, egymás után szépen. 2Sok dicsőt teremtett az Úr, megmutatta nagyságát ősidők óta. 3Voltak, akik királyként uralkodtak és hírnevet szereztek hőstetteikkel. Voltak, akik bölcs tanácsokat adtak, s mint jövendőmondók, mindent láttak. 4Mások útmutatásokkal kormányozták a népet, a népi bölcsesség okosságával, s tanításuk megfontolt előadásával. 5 6Mások gazdagok voltak, hatalmuk volt, és biztonságban éltek házaikban. 6Voltak, akik énekeket szereztek, s írásba foglaltak bölcs mondásokat. 7Ezek mind becsben álltak a maguk idejében, s életük napjait beragyogta hírnevük. 8Némelyik oly nevet hagyott maga után, hogy még mindig dicsérettel szólnak róla. 9De egyik-másiknak már nem él emléke, végleg eltávoztak, amikor elmentek. Úgy vannak, mint hogyha sosem lettek volna, s ez lett a sorsuk a gyermekeiknek is. 10Ám az elsők a jótett férfiai, jótetteiket nem felejtették el. 11Gazdag örökséget nyertek fiaikban, s ennek az örökségnek ők a forrásai. 12Hűséges marad a törvényekhez törzsük, és a kedvükért még az unokáik is. 13A nemzetségük örökre megmarad, igazságosságuk nem merül feledésbe. 14A tetemüket békén eltemették, nevük nemzedékről nemzedékre száll. 15Bölcsességükről beszél a közösség, és dicséretüket gyűlésen hirdetik.

Hénoch

16Hénoch tetszett az Úrnak, azért elragadta, a megtérés példája a nemzedékek előtt.

Noé

17Noét feddhetetlen igaznak találta, a harag idején ő volt az új hajtás. Miatta maradt meg egy maréknyi ember, amikor jött az ár. 18Örök szövetségben megígérte neki: többé nem pusztít el mindent az áradat.

Ábrahám

19Ábrahám egy sereg népnek híres atyja, nincs, aki dicsőségben versenyezhet vele. 20Megtartotta a Magasságbeli törvényét, és szövetséget kötött vele. Testén szerzett érvényt a szövetségnek, s hűséges maradt a megpróbáltatásban. 21Ezért esküvel ígérte meg neki, hogy utódaiban megáldja a népeket, s megsokasítja törzsét, mint a föld porát, és felmagasztalja, mint a csillagokat, örökrészt ad neki tengertől tengerig, és a folyamtól a földnek határáig.

Izsák és Jákob

22Ábrahám kedvéért Izsáknak is újra 23megígérte áldását minden nép számára; (Izsák) a szövetséget Jákobra ruházta, (s az Úr) megerősítette áldásaival. Örökrészül neki adta az országot, ő meg szétosztotta a tizenkét törzs között.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet