Keresés a Bibliában

4 1Fiam, a szegénytől el ne vedd kenyerét, s ne hagyd elepedni az elnyomott szemét. 2Ne nézd el, hogyha szenved az éhező, és a tanácstalant ne keserítsd meg. 3A szerencsétlenhez ne légy kemény szívű, ne hagyd epekedni adományod után. 4Ne utasítsd el a gyámoltalan szegényt, a szűkölködőtől ne fordítsd el arcod. 5Ne fordítsd el szemed a szükségben levőtől, s ne adj neki okot, hogy átkot szórjon rád. 6Mert hogyha megátkoz lelke fájdalmában, meghallgatja átkát a Teremtő. 7Légy rajta, hogy szeressen az (egész) közösség, s a rangosak előtt hajtsd meg a fejedet. 8Figyelj oda a szegény szavára s viszonozd szívesen köszönését. 9Üldözői elől mentsd meg, kit üldöznek, és ne légy gyáva, amikor ítélkezel. 10Az árvákhoz olyan légy, mintha apjuk volnál, s mintha férjük volnál, légy olyan az özvegyekhez. Így leszel a Magasságbeli fia, és ő jobban fog szeretni tégedet, mint tulajdon anyád.

A bölcsesség nevel

11A bölcsesség jóra neveli fiait, s aki keresi, azt mind fölemeli. 12Aki szereti, az az életet szereti, öröm tölti el, aki reggeltől keresi. 13Aki birtokba veszi, dicsőség örököse, és megáldja az Úr, bárhová visz útja. 14Szentélyben szolgálnak, akik szolgálják őt, és akik szeretik, azok az Úr kedveltjei. 15Aki rá hallgat, az helyesen ítél, biztonságban van, aki közelében lakik. 16Aki benne bízik, örökségül kapja, még utódai is örülhetnek neki. 17Kanyargós utakon vezeti először, hagyja, hogy félelem s rettegés szállja meg. Addig fegyelmezi, míg megbízhat benne, és próbára teszi törvényei révén. 18Aztán újra egyenes utakon vezérli, s kinyilatkoztatja előtte titkait. 19Ha eltántorodik, akkor cserben hagyja, s odadobja martalékul szenvedélyeinek.

Álszemérem és emberfélelem

20Fiam, mérd fel helyzetedet és kerüld a rosszat, és saját magadért sose szégyenkezzél. 21Van szégyenérzet, ami bűnnek melegágya, s van szégyenérzet, ami dicsőség és kegyelem. 22Ne légy túl szigorú önmagaddal szemben, s ne kelljen vesztedre szégyellned magadat. 23Ne hallgass, ha szavad mentségül szolgálhat, s ne rejtsd véka alá a bölcsességedet. 24Mert hát a bölcsesség a szóban nyilvánul meg, az okosság pedig a nyelv válaszában. 25Az igazságnak sohase mondj ellent, tudatlanságodért bízvást szégyenkezhetsz. 26Bűnödet ne szégyelld sose megvallani, és ne szegülj szembe a folyó sodrával. 27Félkegyelműnek ne állj szolgálatába, ne keresd a hatalmasok kegyét, ha döntesz. 28Halálod napjáig küzdj az igazságért, maga Isten, az Úr harcol akkor érted. 29Ne légy nagyot mondó, nyelveddel hősködő, mihaszna, és hanyag a munkádban. 30Ne légy a házadban bátor, akár az oroszlán, a szolgáddal szemben pedig gyáva. 31Ne nyisd ki a kezed, hogy elvégy valamit, s ne csukd össze, amikor adakoznod kéne.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet