Keresés a Bibliában

27 1Sokan vétkeztek már a pénz miatt, nincsen részvét abban, aki gazdagodni akar. 2Mint a karó szilárdan áll a kövek között, az adás és vétel közé beékelődik a bűn. 3Aki nem ragaszkodik az Úr félelméhez, annak hamarosan összedől a háza.

A szó

4Amikor szitálnak, fennakad a szemét, ha beszél, kiderül az ember gyengéje. 5Akkor lesz kemény a cserép, ha meleg a kemence. Az ember értékét a beszéde szabja meg. 6A fák gyümölcse szerint becsülik a kertet, az embert szavai szerint ítélik meg. 7Ne magasztalj senkit, mielőtt nem beszélt, mert ez az embernek a legjobb próbája.

Az igazságosság

8Ha törekszel az igazságosságra, akkor eléred, s díszes öltözetként magadra veheted. 9A madár a hozzá hasonló társat keresi, az igazságosság ott ver tanyát, ahol gyakorolják. 10Lesben áll, s prédáját várja az oroszlán, így les a bűn is arra, aki jogtalant tesz. 11Az igaz ember mindig bölcsességet mond, a balga azonban változik, mint a hold. 12Balgák körében tartsd számon az időt, bölcsek közt időzz el aggodalom nélkül. 13Csupa förtelem a balgák fecsegése, bűnös örömök közt harsog kacagásuk. 14Az esküdözők beszéde hajmeresztő, veszekedésüket hallani is szörnyű. 15A dölyfösök viszálya vérontással jár, és kellemetlen hallgatni átkozódásukat.

A titok

16Aki elárulja a titkot, elveszíti a bizalmat, nem talál senkit, aki barátkoznék vele. 17Szeresd barátodat és maradj hű hozzá, s ha titkát fölfeded, ne keresd föl többé. 18Mert mint aki megöli ellenségét, te is megölöd barátod szeretetét. 19Mert mintha elengedted volna kezedből a madarat, eldobtad barátodat, s többé nem szerzed meg. 20Ne próbáld követni, messzire távozott, a hurokból menekült, mint a gazella szokott. 21A seb beköthető, a viszály enyhíthető, de aki a titkot elárulja, annak nincs miben bíznia.

A színlelés

22Gonoszságot forral, aki hunyorít szemével, s nem is lehet attól eltántorítani. 23Szemtől szembe szép szavakkal áltat, csodálattal hallgat, amikor megszólalsz. Csakhogy a hátad mögött kicsavarja a szót, és botrányt kerekít a szavaidból. 24Semmit sem utálok úgy, mint az ilyet, bizonnyal gyűlöli maga az Úr is. 25Aki követ dob fel, magát dobja fejbe, magát sebzi meg, aki alattomban támad. 26Aki másnak vermet ás, maga esik bele, magát fogja meg, aki másnak csapdát állít. 27Aki gonoszságot művel, az rá hárul vissza és nem gondolja, honnan szakadt reá. 28Csúfság és gyalázat vár a dölyfösökre, mint oroszlán, úgy les rájuk a megtorlás. 29Akik a jók bukásán örülnek, csapdába esnek, s fájdalom őrli fel őket, mielőtt meghalnak.

A bosszúvágy

30A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet