Keresés a Bibliában

I. A MONDÁSOK GYŰJTEMÉNYE

A bölcsesség titka

1 1Minden bölcsességnek az Úr a forrása, örök időkre otthon van az nála. 2A tenger homokját, az eső cseppjeit s a letűnt idő napjait ki vehetné számba? 3Az ég magasságát, a földnek szélességét, s a tenger mélységét ki tudná megmérni? 4Minden más dolognál előbb teremtette a bölcsességet, öröktől fogva az okosságot. 6A bölcsesség gyökere ki előtt tárul fel, avagy ki láthatott bele terveibe? 8Csak egyetlen bölcs van, s roppant félelmetes, ahogy a trónján ül és onnan országol: 9az Úr! Ő teremtette meg, látta, számba vette és kiárasztotta minden műveire. 10Bőkezűen juttat belőle minden testnek, ajándékul adja azoknak, akik őt szeretik.

Az Isten félelme

11Az Úrnak félelme tisztesség, dicsőség, csupa vidámság és ünnepi koszorú. 12Az Úrnak félelme üdíti a szívet, ujjongó örömet ad s hosszú életet. 13Jó véget ér, aki tiszteli az Urat, halálának napján irigykedve nézik. 14A bölcsesség kezdete az Úr félelme; már anyjuk méhében megkapják a hűek. 15Az emberi szívekben biztos alapra lelt, szilárdan fog állni utódaikban is. 16A bölcsesség telje az Úrnak félelme, gyümölcsei egészen megittasítanak. 17Megtölti házukat csupa drágasággal, szép alkotásaival a csűrjük megtelik. 18A legfőbb bölcsesség az Úrnak félelme: békét s egészséget teremt maga körül. 19Látta, megszámlálta: okosságot ad és érteni tudást, s dicsővé teszi, aki ragaszkodik hozzá. 20A bölcsesség gyökere az Úrnak félelme, az ágai pedig napok sokasága.

Türelem és önuralom

22Haragja a gonoszt nem teszi igazzá, inkább földre rántja haragjának súlya. 23A türelmes kitart egy ideig, s ha az eltelt, örömben lesz része. 24Hallgat, amíg el nem jön a beszéd ideje, bölcsességét aztán sok száj magasztalja.

A bölcsesség és tisztesség

25A bölcsesség kincse a (sok) okos mondás, a bűnös irtózik Isten félelmétől. 26Ha bölcs akarsz lenni, tartsd meg a parancsokat, akkor majd elhalmoz vele az Úr. 27Az Úrnak félelme bölcsesség és műveltség, s ami kedves neki, az a hűség és szelídség. 28Az Úr félelmével sose szegülj szembe, és megosztott szívvel ne járulj eléje. 29Ne légy képmutató az emberek előtt, és ügyelj gondosan ajkadnak szavára. 30Ne bízd el magadat, mert hátha elesel, s magad hozol ezzel szégyent a fejedre. Mert az Úr feltárja, amit te elrejtesz, és az egybegyűltek előtt a földre sújt. Ott kiderül, hogy nem vagy istenfélő, és hogy a szíved csalással van tele.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet