Keresés a Bibliában

Isten félelme próbatétel idején

2 1Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra. 2Keményítsd meg szíved és légy állhatatos, a kísértés napján ne kapkodj el semmit. 3Ragaszkodj az Úrhoz és ne tágíts tőle, hogy életed végén majd felmagasztaljon. 4Mindent, ami rád szakad, tűrj el békességgel, maradj hűséges a megaláztatásban. 5Mert az aranyat tűzben próbálják, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában. 6Bízzál az Istenben: gondodat viseli, járj egyenes úton és reménykedj benne. 7Akik Istent félitek, várjátok kegyelmét, ne hagyjátok el, nehogy elessetek. 8Akik Istent félitek, benne reméljetek, akkor nem marad el a jutalmatok. 9Akik Istent félitek, jókat reméljetek, szüntelen örömet és irgalmasságot. 10Nézzétek a letűnt nemzedékek sorát: melyik szégyenült meg, ha Istenben bízott? Az állhatatosak közül kit hagyott el? S kinek feje fölött nézett el, ha hívta? 11Mert jóságos az Isten és fölötte irgalmas, megbocsátja a bűnt és segít a balsorsban. 12Jaj a gyáváknak és a tétováknak, jaj a bűnösnek, aki kettős játékot űz. 13Jaj a lankadt szívnek, amelynek nincs hite: éppen mivel ilyen, nem talál oltalmat. 14Jaj neked, ingatag, állhatatlan ember: mit teszel majd, hogyha meglátogat az Úr? 15Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az útjain járnak, akik őt szeretik. 16Akik félik az Urat, keresik a kedvét, és akik szeretik, törvényében élnek. 17Akik az Urat félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igaz alázattal. 18Vessük magunkat Isten karjaiba, ne kerüljünk az emberek kezébe, mert amilyen nagy ő, éppoly nagy irgalma.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet