Keresés a Bibliában

Jézusnak, Sirák fiának könyve

ELŐSZÓ

0 1Sok és jelentős (tanítást) ajándékozott nekünk a Törvény, a Próféták 2és a többi utánuk következő (író), 3akik miatt meg kell dicsérni Izraelt műveltségéért és bölcsességéért. 4De ne csak jártasságra tegyenek szert benne, akik (héber nyelven) el tudják olvasni, 5hanem aki belemélyed, az legyen képes rá, hogy a kívülállókat is előbbre segítse, 6élőszó és írás útján. 7Ezért határozta el Jézus, a nagyapám – miután behatóan foglalkozott 8a Törvénnyel, 9a Prófétákkal 10és az atyáktól ránk maradt többi írással, 11s elegendő ismeretre tett szert –, 12hogy maga is ír valamit, ami a műveltséget és a bölcsességet előmozdítja. 13Így, aki ezt kedvvel és szeretettel elsajátítja, 14egyre gyarapodhat a törvény szerint való élet útján. 15Most hát arra kérlek benneteket, 16hogy fogjatok hozzá az olvasáshoz 17jóakarattal és figyelemmel. 18De legyetek elnézők, 19ha a – különben gondos – fordítás kifejezései 20itt-ott nem elég tökéletesek. 21Hiszen nem mindegy, 22hogy az ember valamit héber eredetiben olvas-e, vagy más nyelvre lefordítva. 23Nemcsak ez a könyv, 24hanem a Törvény, a Próféták, 25és a többi írás is 26nem csekély eltérést mutat, ha (eredeti) nyelvükön olvassuk őket. 27Nos, amikor Euergetész király uralkodásának 38. esztendejében 28Egyiptomba mentem, és az ő idejében ott tartózkodtam, 29egy nem csekély műveltségre valló művet találtam. 30Ezért szükségesnek tartottam, hogy magam is fáradságot vegyek, és gondot fordítsak ennek a könyvnek a lefordítására. 31Pihenést nem ismerve nagy buzgalommal ráadtam fejemet 32ebben az időben, 33hogy végére járjak a dolognak, és kiadjam a könyvet 34azok számára is, akik idegenben bele akarnak mélyedni, 35és akik föltették magukban, hogy a törvény szerint élnek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet