Keresés a Bibliában

A fogság szenvedései.

9 1Ne örülj, Izrael, ne vigadj, mint a nemzetek. Mert hűtlen lettél Istenedhez, jobban szeretted a paráznaság díját a gabonaszérűn. 2Szérű, sajtó nem táplálja, s az újbor megcsalja őket. 3Nem lakhatnak többé az Úr földjén, Efraim Egyiptomba fog visszatérni, Asszíriában esznek majd tisztátalan étket. 4Nem áldoznak többé bort az Úrnak, nem mutatják be neki áldozataikat. Kenyerük olyan lesz, mint a gyászolók kenyere, tisztátalanná válnak, akik esznek belőle. Kenyerük csak őket táplálja, az Úr házába nem vihetik be. 5Mit tesztek majd az ünnepnapon, az Úr ünnepének napján? 6Lám, már útnak indultak a pusztulás elől. Egyiptom gyűjti egybe, Memfisz temeti el őket. Ezüstkincseiket a csalán örökli, sátraikat belepi a tövis.

A prófétát üldözik tanítása miatt

7Elérkeznek a megtorlás napjai, elérkeznek a visszafizetés napjai! Izrael így válaszol: „Bolond a próféta, eszét vesztette a lélek embere!” Igen, mert sok a bűnöd, s nagy a gyűlölködés. 8Efraim a próféta sátrát kémleli, tőrt vetnek neki minden útján, gyűlölködés lakik Istenének házában. 9Teljesen megromlottak, mint Gibea napjaiban: az Úr megemlékezik gonoszságukról, megtorolja bűneiket.

A Baal-Peorban elkövetett bűn büntetése

10Mint szőlőfürtöt a pusztában, olyannak találtam Izraelt, atyáitokat meg olyannak láttam, mint az első füge a fán; de ők Baal-Peorba érkezve gyalázatra adták magukat; utálatra méltók lettek, mint az, amit szerettek. 11Mint a madár, elszáll Efraim dicsősége; nem lesz többé születés, terhesség, foganás. 12Ha nevelnek is fiakat, elveszem tőlük meglett koruk előtt. Ó, jaj lesz nekik, ha elhagyom őket! 13Efraim, úgy látom, mint a mezőn ültetett fát; Efraim megölni viszi majd a gyermekeit. 14Adj nekik, Uram! Mit adsz nekik? Adj nekik meddő méhet és kiapadt emlőket!

A Gilgalban elkövetett bűn büntetése

15Minden gonoszságuk előtűnt Gilgalban – ott gyűlöltem meg őket. Gonosz tetteik miatt kiűzöm őket házamból. Nem szeretem többé őket. Lázadó minden fejedelmük. 16Lesújtják Efraimot, gyökerei kiszáradnak, nem terem gyümölcsöt. Ha születik is gyermekük, halállal sújtom méhük gyümölcsét. 17Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak rá; tévelyegni fognak a nemzetek között.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet