Keresés a Bibliában

Vészkiáltás.

8 1Állj készen a trombitával! Úgy tör a baj az Úr házára, mint a sas: mert megszegték szövetségemet, fellázadtak törvényem ellen. 2Mégis hozzám kiáltanak: „Ismerünk téged, Izrael Istene!” 3Izrael elhagyta, ami javára van, s üldözi az ellensége.

Anarchia, bálványimádás

4Királyokat választottak nélkülem, fejedelmeket tudtomon kívül. Ezüstjükből, aranyukból bálványokat csináltak maguknak, azért, hogy elpusztuljanak. 5Utálatos a borjúd, Szamária, haragom fellobban ellene. [Mikor tudnak már megtisztulni 6Izrael fiai?] Kézműves készítette, bizony nem Isten az; igen, tűz emészti meg Szamária borját. 7Szelet vetnek és vihart aratnak. A búza nem hány kalászt, a kalász nem ad lisztet; ami terem mégis, azt idegenek falják fel.

Izrael vesztébe rohan, amikor idegenekhez folyamodik

8Elnyelik Izraelt, lám, már a népek között van, olyan, mint egy eldobott cserép. 9Mert fölmentek Asszíriába, a magános vadszamárhoz: Efraim pénzen vásárolt szeretőket. 10Vásároljanak csak a népek közül: majd szétszórom őket; egyhamar nem fognak többé királyokat és fejedelmeket fölkenni.

A lélektelen istentiszteletek ellen

11Hiába szaporítja Efraim az oltárokat, csak arra jók az oltárok, hogy vétkezzék; 12hiába írok neki ezer törvényt, úgy tekintik, mintha idegen adta volna. 13Ha szeretik az áldozatokat, hát áldozzanak! Az áldozati húst, hát csak egyenek! Az Úr nem leli benne kedvét. Inkább megemlékezik gonoszságukról, és megtorolja vétkeiket, úgyhogy visszatérhetnek Egyiptomba.

A pazarló építkezések ellen

14Izrael megfeledkezett alkotójáról és palotákat épített; Júda sok erős várost emelt. Nos, tüzet bocsátok városaira, amely megemészti a palotákat is.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet