Keresés a Bibliában

14 1Bűnhődni fog Szamária, mert fellázadt az Isten ellen. Kard élén hullnak el, csecsemőiket földhöz vágják, s felhasítják a várandós anyákat.

III. IZRAEL MEGTÉR ÉS IRGALOMRA LEL

Izrael őszinte megtérése

2Izrael, térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el! 3Hozzatok szavakat magatokkal, és térjetek vissza az Úrhoz! Mondjátok neki: „Végy el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul. 4Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután: Te vagy a mi Istenünk! Mert az árva csak nálad talál irgalmat.” 5Meggyógyítom hűtlenségüket, s szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom. 6Izraelhez olyan leszek, mint a harmat; virul majd, mint a liliom, gyökeret ereszt, mint a nyárfa. 7Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, s illatos, mint a Libanon. 8Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a helboni bornak. 9Mi köze Efraimnak ezentúl a bálványokhoz? Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldellő ciprus; tőlem származik gyümölcsöd.

Végső intelem

10Aki bölcs, értse meg ezeket! Aki értelmes, lássa be ezt mind! Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet