Keresés a Bibliában

24 1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Parancsold meg Izrael fiainak, hozzanak nekem tiszta olajat a mécsesekbe, hogy állandó lángot adjanak.” 3Áron ezt a lángot a megnyilatkozás sátorában, a bizonyság függönye elé helyezte. Ennek ott kell lennie állandóan az Úr előtt, estétől reggelig. Örök törvény ez utódaitok számára.

B) Az aranyasztalra tett kenyerek.
4Áron a mécseseket a tiszta tartóra állította, az Úr elé minden időre. 5„Végy lisztlángot, és süss belőle tizenkét kenyeret, mindegyik kéttizednyi legyen. 6Azután rakd őket két sorban – hatot-hatot téve egy sorba – az Úr előtt álló tiszta asztalra. 7Mindegyik sorra tégy tiszta tömjént. Ez emlékezetül felajánlott eledel lesz, étel az Úrnak. 8Mindig szombati napon kell kitenni az Úr elé. Izrael fiai vigyék oda az örök szövetség jeléül. 9Azután Ároné és fiaié lesznek, de szent helyen egyék meg, mivel ez az Úr eledelének nagyon szent része az ő számukra. Örök törvény ez.”

A káromlás és a megtorlás törvénye.

10Egy izraelita asszonynak a fia, aki egyiptomi apától született, kijött házából és Izrael fiai közé keveredett, s a táborban összeszólalkozott egy izraelita férfival. 11Az izraelita asszony fia káromolta és átkozta a Nevet, azért Mózes elé vezették. (Az anyát Selomitnak hívták, s a Dán törzséből való Dibri lánya volt.) 12Őrizet alatt tartották, hogy majd az Úr utasítása szerint ítélkezzenek fölötte. 13Az Úr ezt mondta Mózesnek: 14„Vezesd ki a táboron kívülre azt, aki az átkot mondta. A fültanúk tegyék kezüket a fejére, és az egész közösség kövezze meg. 15Azután ezt mondd Izrael fiainak: Mindenki, aki Istenét átkozza, viselje bűnének büntetését. 16Aki az Úr nevét káromolja, haljon meg, kövezze meg az egész közösség. Akár idegen, akár közülük való, haljon meg, ha káromolta a Nevet. 17Aki agyonüt egy embert, bárki is, haljon meg. 18Aki agyonüt egy állatot, adjon másikat helyette: életet életért. 19Aki megsebesít valakit a népéből valók közül, vele is bánjanak úgy, ahogy ő tett: 20törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen az emberen okozott kár, olyat kell neki is elviselnie. 21Aki állatot üt agyon, pótolja másikkal, aki embert üt agyon, az haljon meg. 22Mindenki fölött ugyanúgy ítélkezzenek, akár közületek való, akár idegen, mivel én vagyok az Úr, a ti Istenetek.”

A SZENT ÉVEK

A) szombatév.
23Miután Mózes ezeket elmondta Izrael fiainak, kivitte a táboron kívülre azt, aki az átkot kiejtette és megkövezték. Így teljesítették, amit az Úr parancsolt Mózesnek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet