Keresés a Bibliában

6. A SZENTÉLY FELÁLLÍTÁSA

A szombat törvénye.

35 1Mózes összegyűjtötte Izrael fiainak egész közösségét, és így szólt hozzájuk: „Az Úr meghagyta, hogy ezt tegyük: 2hat napon át dolgozhatunk, a hetedik nap azonban legyen szent, legyen ünnepnap, a teljes nyugalom napja, legyen az Úrnak szentelve. Aki ezen a napon dolgozik, halállal kell büntetni. 3Szombaton nem gyújthattok tüzet lakástokban.”

Az anyag összegyűjtése.

4Mózes még így beszélt Izrael közösségéhez: „Az Úr ezt parancsolja: 5Ajánljatok fel javaitokból az Úrnak. Akit ösztönöz a szíve, ilyen adományokat hozzon: aranyat, ezüstöt, bronzot, 6vörös és kék bíbort, karmazsint, finom vásznat, kecskeszőrt, 7vörösre festett báránybőrt, finomított bőrt, akácfát, 8olajat a mécsesekbe, illatszert a kenethez és az illatáldozathoz, 9karneol és más drágakövet az efodhoz és a melltáskához. 10Azután jöjjenek a mesteremberek mind, és készítsék el mindazt, amit az Úr parancsolt: 11a hajlékot a sátorral és tetőzetével, kapuival, deszkáival, tolórúdjaival, oszlopaival és talapzataival; 12a ládát rúdjaival, a kiengesztelés tábláját, a belső függönyt, 13az asztalt, hordozórúdjait és minden kellékét, valamint a kitett kenyereket, 14a világító mécstartót minden felszerelésével és mécseseivel, a mécsesekbe való olajat; 15az illatoltárt hordozórúdjaival, a kenetet és az illatszert, a hajlék bejáratának függönyét, 16az égőáldozat oltárát a bronzráccsal, hordozórúdjait és minden felszerelését, a medencét és talapzatát, 17az udvar függönyeit, az oszlopokat talapzatukkal együtt, az előudvar kapujának függönyét, 18a hajlék cövekeit és az előudvar cövekeit a hozzájuk tartozó kötelekkel; 19a díszruhákat a szentélyben való szolgálathoz, a szent ruhákat Áron pap számára, és azokat a ruhákat, amelyeket fiai használnak a papi szolgálathoz.” 20Akkor Izrael fiainak egész közössége hazament Mózestől. 21Azután visszajöttek mindazok, akiket a szívük erre indított, s áldozatos lélekkel hozták adományaikat az Úrnak a találkozás sátorának elkészítéséhez, a benne végbemenő szolgálathoz és a szent ruhákhoz. 22Jöttek a férfiak és nők, mind, akiket a szívük erre indított, s hoztak karpereceket, fülbevalókat, gyűrűket, nyakláncokat és mindenféle arany ékszert, mindenki úgy, ahogy arany fogadalmi ajándékot ígért az Úrnak. 23Akinek vörös vagy kék bíbora, karmazsinja, finom vászna, kecskeszőre, vörösre festett báránybőre volt, azt is elhozta. 24Mások ezüst és bronz fogadalmi ajándékot hoztak az Úrnak, ismét mások, akiknek akácfájuk volt, azt hozták oda. 25A hozzáértő asszonyok szőttek, és azt hozták el, amit szőttek: vörös és kék bíbort, karmazsint és finom lenvásznat. 26Más asszonyok, akiket ügyességük arra képesített, kecskeszőrt fontak. 27Az elöljárók karneolt és más drágaköveket hoztak az efod és a melltáska kirakásához, 28továbbá fűszereket és olajat a mécsesekbe, a kenethez és az illatáldozathoz. 29Minden férfi és nő, akit a szíve arra indított, hogy segítsen megvalósítani, amit az Úr Mózes által parancsolt, hozzájárult valamivel. Izrael fiai úgy adták ezt, mint önkéntes adományt az Úrnak.

A szentély készítői.

30Mózes így szólt Izrael fiaihoz: „Nézzétek, az Úr név szerint kiválasztotta Becaleelt, Uri fiát, Hur unokáját Júda törzséből, 31eltöltötte Isten lelkével, hozzáértéssel, okossággal, tudással és minden munkára alkalmas ügyességgel, 32hogy kidolgozza a terveket, megmunkálja az aranyat, az ezüstöt, a bronzot, 33hogy köveket véssen és formáljon, fát faragjon, vagyis minden munkát elvégezzen. 34Arra is adott neki képességet, hogy másokat is megtanítson ezekre, éppúgy a Dán törzséből való Oholiábnak is. 35Eltöltötte őket érzékkel, amely képesíti őket, hogy elvégezzenek minden díszítő, szövő és hímző munkát kék és vörös bíborral, karmazsinnal, finom lenvászonnal, vagy amely szükséges az egyszerű takácsmunkához. Ők tehát mindenféle munkát el tudnak végezni és előre el tudnak tervezni.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet