Keresés a Bibliában

35 1Aztán egybegyűjtötte Izrael fiainak egész közösségét, és azt mondta nekik: »Ez az, amit az Úr parancsolt, hogy meg kell tennetek. 2Hat napon át végezzétek munkátokat, a hetedik nap szent legyen nektek, szombat és nyugalom az Úr tiszteletére. Aki azon munkát végez, ölessék meg! 3Tüzet se gyújtsatok szombat napján egyetlen lakóhelyeteken sem!«
4Azt mondta továbbá Mózes Izrael fiai egész közösségének: »Ezt parancsolta az Úr: 5Különítsetek el magatok közt adományokat az Úr számára! Önként, jószántából hozza azokat mindenki az Úrnak: aranyat, ezüstöt, rezet, 6kék, bíbor, kétszer festett karmazsin színű fonalat, ezenkívül lent, kecskeszőrt, 7vörösre festett kosbőrt, halbőrt, akácfát, 8olajat a mécsesek feltöltésére és a kenet elkészítéséhez, kellemes illatú füstölőszert, 9ónixköveket és drágaköveket a vállravaló és a tudakoló díszítésére.
10Aki bölcs köztetek, jöjjön és készítse el, amit az Úr parancsolt: 11a hajlékot, annak fedelét és sátorlapját, a karikákat, a deszkázatot, a reteszrudakat, a cövekeket és a talpakat, 12a ládát és rúdjait, a kegyelem táblát és az előtte lévő függönyt, 13az asztalt, annak rúdjait és eszközeit, a kitett kenyereket, 14a mécstartót a mécsesek számára, annak tartozékait és mécseseit, az olajat a mécsesek táplálására, 15az illatáldozat oltárt és rúdjait, a kenet olaját, a fűszerekből készült illatáldozatot, a hajlék ajtajára való leplet, 16az égőáldozati oltárt, annak rézből való rostélyát, rúdjait és tartozékait; a mosdómedencét és talapzatát, 17az udvar kárpitjait, oszlopait és talpazatát, az udvar ajtajára való függönyt, 18a hajlék és az udvar cövekeit, a hozzájuk tartozó köteleket, 19a ruhákat, amelyeket a szentély szolgálatában használnak, végül pedig Áronnak, a főpapnak és fiainak ruháit, hogy nekem papokként szolgáljanak.«
20Elment erre Izrael fiainak egész közössége Mózes színe elől, aztán 21készséges és ájtatos szívvel adományokat hoztak az Úrnak a bizonyság sátrának elkészítéséhez, és mindahhoz, ami a szolgálathoz és a szent ruhákhoz kellett. 22A férfiak és az asszonyok átadták a karpereceket, fülbevalókat, gyűrűket, karkötőket: mindenféle aranytárgy került az Úr ajándékai közé. 23Akinek volt kék, bíbor, kétszer festett karmazsin anyaga, lenvászna, kecskeszőre, vörösre festett kosbőre, halbőre, 24ezüstje, reze vagy akácfája a különféle célokra, elhozta az Úrnak.
25A hozzáértő asszonyok beszolgáltatták azt, amit megfontak: a kék, bíbor, karmazsin színű, len 26és kecskeszőrfonalat, jószántukból adva mindent. 27A fejedelmek átadták az ónixköveket és a drágaköveket a vállravalóhoz és a tudakolóhoz, 28valamint a fűszereket és az olajat a mécsesek feltöltéséhez, a kenet elkészítéséhez és a kellemes illatú füstölőszer elkészítéséhez. 29Minden férfi és asszony buzgó szívvel hozott ajándékot, hogy elkészüljön a munka, amelyet az Úr Mózes által parancsolt: Izrael fiai mindnyájan jószántukból ajándékoztak az Úrnak.
30Azt mondta erre Mózes Izrael fiainak: »Íme, az Úr név szerint meghívta Bezeleélt, Úrinak, a Júda törzséből való Húr fiának fiát. 31Eltöltötte őt Isten lelkével, bölcsességgel, értelemmel, tudással és minden ismerettel 32az aranyból, ezüstből és rézből való munkák kigondolására és elkészítésére, 33kövek metszésére, fa faragására. Mindazt, amit mesterséggel el lehet készíteni, 34a szívébe adta. Ugyanígy Oliábnak, a Dán törzséből való Ahiszámek fiának is. 35Betöltötte mindkettőjüket bölcsességgel, hogy tudjanak faragott, műszövő és hímzett munkákat készíteni kék, bíbor, kétszer festett karmazsin színű fonalból és lenből, tudjanak mindenfélét szőni és mindenféle új dolgokat kigondolni.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

35,1 Ezek a fejezetek sok esetben egyszerű ismétlései a Kiv 25-31-nek, az ott leírt utasítások pontos végrehajtását mondják el.

35,1 A szombati tűzgyújtás tilalmát a zsidóság mindmáig megtartja.

Előző fejezet Következő fejezet