Keresés a Bibliában

4. A SZENTÉLYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Adakozás a szentélyre.

25 1Az Úr így szólt Mózeshez: „Parancsold meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek adományokat. 2Mindenkitől fogadjátok el, aki önként adja. 3Ilyen dolgokat fogadhattok el: aranyat, ezüstöt, rezet, 4kék és vörös bíbort, karmazsint, lenvásznat, kecskeszőrt, 5vörösre festett báránybőrt, finom bőrt, akácfát, 6olajat a lámpákba, fűszereket a kenethez, finom illatszereket, 7karneolkövet és más drágaköveket az efod és a melltáska díszítésére. 8Készíts nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam. 9Annak a hajléknak a mintájára, és azoknak a felszereléseknek a mintájára készítsd el, amelyeket mutatok neked.

A sátor felszerelése és a láda.

10Készíts akácfából egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát. 11Vond be tiszta arannyal – de kívülről és belülről is egyaránt vond be –, és csinálj rá körül aranypártázatot. 12Önts négy aranykarikát és erősítsd a négy lábára: két karikát az egyik, és két karikát a másik oldalon. 13Azután csinálj akácfa rudakat és borítsd be arannyal. 14A rudakat dugd be a láda oldalain levő karikákba, hogy rajtuk vihessék a ládát. 15A rudak maradjanak a láda karikáiban, nem szabad kihúzni belőlük. 16Ebbe a ládába helyezd majd el a bizonyságot, amelyet adni fogok neked. 17Csináld meg továbbá az engesztelés tábláját tiszta aranyból. Két és fél könyök legyen a hossza, másfél könyök a szélessége. 18Készíts vert aranyból két kerubot az engesztelés táblájának két végére. 19Állítsd az egyik kerubot az egyik végére, a másikat a másik végére. Az engesztelés táblájának két végére állítsd a kerubokat. 20A kerubok szárnya fölfelé legyen széttárva, hogy szárnyukkal befödjék az engesztelés tábláját, az arcuk pedig forduljon egymás felé. A kerubok arca tekintsen az engesztelés táblájára. 21Az engesztelés tábláját helyezd a láda tetejére. A ládába pedig tedd be a bizonyságot, amelyet adni fogok neked. 22Ott fogok veled találkozni, s a törvény ládáján álló két kerub között, az engesztelés táblájáról közlöm veled mindazt, amit általad Izrael fiainak mondani akarok.

A kitett kenyerek asztala.

23Csinálj továbbá akácfából egy két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas asztalt. 24Vond be színarannyal, és tégy rá körös-körül aranyszegélyt. 25Arra erősíts rá egy tenyérnyi széles keretet, s azt is díszítsd aranyszegéllyel. 26Csinálj négy aranykarikát, és szereld rá az asztal négy sarkára, minden lábához egyet. 27Az aranykarikák legyenek a szegély alatt, hogy rudakat lehessen beléjük dugni az asztal hordozására. 28Készítsd el a rudakat is akácfából és vond be arannyal. Ezek szolgálnak az asztal hordozására. 29Készítsd el továbbá a tálakat, a csészéket, a kancsókat, amelyekkel az italáldozatot bemutatják. Tiszta aranyból csináld ezeket is. 30Az asztalon rakd ki elém mindig a felajánlott kenyereket.

A mécstartó.

31Készíts színaranyból mécstartót. A mécstartó, a lába és a törzse legyen megmunkált arany. Kelyhei – a bimbó és a szirom – vele egy darabból legyenek. 32Hat ág jöjjön ki oldalaiból, három az egyik oldalból, három a másik oldalból. 33Mindegyik ágon legyen három mandulavirág alakú kehely, bimbóval és szirommal: mind a hat ágon, amely a mécstartóból kinyílik. 34Magán a mécstartón legyen négy mandulavirág alakú kehely bimbóval és szirommal. 35Egy-egy bimbó legyen két-két ág tövén, mind a három helyen, mind a hat ág alatt, amely a szárból kijön. 36Bimbói és szirmai egy darabból legyenek, egy darab megmunkált tiszta aranyból. 37Csinálj hozzá hét mécsest. A mécseseket úgy kell ráhelyezni, hogy az előtte levő teret megvilágítsák. 38A hozzájuk tartozó koppantók és hamutálak is legyenek tiszta aranyból. 39Egy talentum tiszta aranyat használj fel a mécstartóhoz és kellékeihez. 40Vigyázz, hogy a szerint a minta szerint készítsd el, amelyet a hegyen mutattam neked.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet