Keresés a Bibliában

25 1Így szólt ekkor az Úr Mózeshez: 2»Szólj Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek nekem adományokat! Minden embertől, aki önként ajánlja fel, fogadjátok el. 3A következő dolgokat kell összegyűjtenetek: aranyat, ezüstöt, rezet, 4kék, bíbor és kétszer festett, karmazsin színű fonalat, bisszust, kecskeszőrt, 5vörösre festett kosbőrt, halbőrt, akácfát, 6olajat a mécsesek feltöltéséhez, fűszereket a kenethez, jóillatú füstölőszereket, 7ónixköveket és drágaköveket az efód és a tudakoló díszítésére. 8Készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakhassam, 9mindenben annak a hajléknak és a hozzá tartozó eszközöknek a mintájára, amelyet majd mutatok neked. A következőképpen csináljátok:
10Készítsetek akácfából egy ládát: két és fél könyöknyi legyen a hossza, másfél könyöknyi a szélessége, és ugyancsak másfél könyöknyi a magassága. 11Ezt aztán vond be színarannyal belülről, kívülről, és helyezz rá körös-körül aranyszegélyt. 12Önts ezenkívül négy arany karikát, és illeszd a láda négy sarkára: két karika legyen az egyik oldalon és kettő a másikon. 13Azután készíts rudakat akácfából, vond be azokat arannyal, 14és dugd be őket a láda oldalain levő karikákba, hogy hordozni lehessen velük a ládát. 15Ezek legyenek mindig a karikákban, sohase húzzák ki onnan azokat. 16Ebbe a ládába tedd majd azt a bizonyságot, amelyet adni fogok neked.
17Azután készítsd el színaranyból az engesztelőhelyet! Két és fél könyöknyi legyen a hossza, másfél könyöknyi a szélessége. 18Készíts két kerubot vert aranyból az engesztelőhely két szélére. 19Az egyik kerub az egyik oldalon legyen, a másik a másikon, 20úgyhogy az engesztelőhely mindkét oldalát befedjék, terjesszék ki szárnyukat, és borítsák be az engesztelőhelyet. Egymással szemben legyenek, és arcukkal az engesztelőhely felé forduljanak. Ezzel aztán fedd be a ládát, 21tedd bele a bizonyságot, amelyet adok majd neked. 22Onnan, és az engesztelőhelyről fogok találkozni veled, és beszélni hozzád. A bizonyság ládája felett levő két kerub közül szólok majd hozzád mindarról, amit általad Izrael fiainak parancsolok.
23Készíts továbbá akácfából egy asztalt: két könyöknyi legyen a hossza, egy könyöknyi a szélessége, és másfél könyöknyi a magassága. 24Ezt aztán vond be színarannyal, és helyezz rá körös-körül aranyszegélyt: 25a szegélyre négy ujjnyi magas, átvert párkányzatot, fölé pedig egy másik aranyszegélyt. 26Készíts továbbá négy arany karikát, és illeszd azt rá az asztal négy sarkára, minden lábhoz egyet. 27Az arany karikák a szegély alatt legyenek, úgy, hogy rudakat lehessen beléjük dugni, és hordozni lehessen az asztalt. 28Készítsd el a rudakat is akácfából, és vond be őket arannyal; ezekkel hordozzák az asztalt. 29Készítsd el továbbá a tálakat, a csészéket, a tömjéntartókat és az italáldozatok bemutatására szolgáló serlegeket, színaranyból. 30Tedd aztán az asztalra a kitett kenyereket: ezek mindenkor színem előtt legyenek.
31Készíts továbbá mécstartót, színaranyból verve. A szára, az ágai, kelyhei, gömböcskéi és liliomai egy darabból legyenek. 32Hat ág jöjjön ki oldalaiból: három az egyik oldalon, három a másikon. 33Három dióalakú kehely legyen az egyik ágon, mindegyik egy gömböcskével és liliommal; hasonlóképpen három dióalakú kehely a második ágon, mindegyik gömböcskével és liliommal. Ilyen művű legyen mind a hat ág, amely a szárból kijön. 34A mécstartó szárán pedig négy dióalakú kehely legyen, mindegyik gömböcskével és liliommal. 35Egy-egy gömböcske legyen két-két ág tövében, mind a három helyen, mind a hat ág alatt, amely a szárból kijön. 36A gömböcskék és az ágak egy darabból legyenek – színaranyból legyen verve az egész. 37Készíts továbbá hét mécsest, és rakd fel azokat a mécstartóra úgy, hogy messzire világítsanak. 38Hamuszedői is, és azok az edények, amelyekben a leszedett hamvat eloltják, színaranyból legyenek. 39A mécstartó egész súlya – minden eszközével együtt – egy talentum színarany legyen. 40Nézd meg, és arra a mintára készítsd, amelyet a hegyen mutattam neked.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

25,1 A szent sátor leírása a jeruzsálemi templom mintájára történik (és így legitimizálja a templomot).

25,7 Az efód a papi öltözék része (Kiv 28,6-13; Bír 8,24-27).

25,10 A láda Isten trónja, a szentély középpontja.

25,31 A hétágú gyertyatartó egy ókori ábrázolása fennmaradt Títusz római diadalívén.

Előző fejezet Következő fejezet