Keresés a Bibliában

A templom megtisztítása.

13A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. 14A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. 15Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta, 16a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” 17Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: „Emészt a házadért való buzgalom.” 18A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?” 19Jézus azt válaszolta: „Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem.” 20A zsidók ellene vetették: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?” 21De ő saját teste templomáról beszélt. 22Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.

KNB SZIT STL BD RUF KG