Keresés a Bibliában

13Közel volt a zsidók húsvétja, és Jézus felment Jeruzsálembe. 14A Templomban ökör-, juh- és galambárusokat, valamint pénzváltókat talált. 15Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket mind, valamint az ökröket és a juhokat is a Templomból. A pénzváltók pénzét a földre szórta, az asztalokat pedig felborította. 16A galambárusoknak ezt mondta:
– Vigyétek ezeket innét! Ne tegyétek az én Atyám házát továbbra is a kalmárkodás házává!
17Tanítványai visszaemlékeztek, hogy meg van írva: A házad iránti buzgalom fog felemészteni engem. 18A zsidók pedig megszólaltak, és megkérdezték tőle:
– Milyen jelet mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed?
19Jézus így felelt nekik:
– Romboljátok le ezt a szentélyt, és én három nap alatt felállítom.
20Ezt mondták rá a zsidók:
– Negyvenhat esztendeig épült ez a szentély, és te három nap alatt felállítod?
21Ő azonban arról a szentélyről beszélt, amely az ő teste. 22Ezért, amikor azután feltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a szónak, amelyet Jézus mondott.

KNB SZIT STL BD RUF KG