Keresés a Bibliában

A templom megtisztítása.

13Közel volt a zsidók húsvétja. Jézus fölment Jeruzsálembe. 14A templomban kereskedőket talált, akik ökröket, juhokat és galambokat árusítottak, és pénzváltókat, akik ott telepedtek le. 15Kötelekből ostort font, és mindnyájukat kiűzte a templomból, a juhokkal és ökrökkel együtt. A pénzváltóknak pénzét szétszórta és asztalaikat fölforgatta. 16A galambárusokhoz pedig így szólt: „Vigyétek el innét ezeket! Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” 17Tanítványainak akkor eszükbe jutott az Írás szava: „Buzgóság emészt el házadért.” 18Erre a zsidók szót emeltek és megkérdezték: „Milyen csodajellel bizonyítod, hogy jogod van ehhez?” 19Jézus így felelt: „Bontsátok le a templomot, és én harmadnapra fölépítem azt.” 20A zsidók megütköztek ezen: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt akarod fölépíteni?” 21Ő azonban saját testének templomára gondolt. 22Mikor aztán föltámadt halottaiból, tanítványai visszaemlékeztek erre a mondására és hittek az Írásnak meg Jézus szavainak.

KNB SZIT STL BD RUF KG