Keresés a Bibliában

Jeremiás a fazekasnál.

18 1Így szólt az Úr Jeremiáshoz: 2„Kelj föl és menj le a fazekas házához; ott majd meghallod szavaimat.” 3Lementem hát a fazekas házához; az éppen edényt formált a korongon. 4És ha nem sikerült az edény, amelyet éppen formált, amint ez megtörténik a fazekas használta agyaggal, akkor újra nekilátott, és egy másik edényt csinált belőle, a fazekasok szokása szerint. 5Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 6Izrael háza! Vajon nem tehetek én is úgy veletek, ahogy ez a fazekas tesz? – mondja az Úr. Igen, amilyen az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti is az én kezemben, Izrael háza!

KNB SZIT STL BD RUF KG