Keresés a Bibliában

18 1Az ige, mely elhangzott Jeremiáshoz az Úrtól: 2»Kelj fel, és menj le a fazekas házába! Ott majd tudtul adom neked igéimet.« 3Lementem tehát a fazekas házába, és íme, az éppen dolgozott a korongon. 4Ha rosszul sikerült a fazekas kezében az edény, melyet az agyagból készített, újból készített belőle egy másik edényt, ahogy a fazekas szemében helyesnek látszott, hogy elkészítse. 5Akkor így hangzott az Úr igéje hozzám: 6»Vajon nem tehetek-e úgy veletek, Izrael háza, mint ez a fazekas? – mondja az Úr. – Íme, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, Izrael háza!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

18,1 Ahogyan a fazekas változtatja az edényeit, éppígy változtatja Isten a tervét egy-egy néppel, aszerint, hogy megtér, vagy pedig gonoszságot művel.