Keresés a Bibliában

A Szentföld felosztása.

48 1A törzsek neve a következő: az északi határtól Hetlon irányában Hamat bejárójáig, Hacar-Enánig, Damaszkusz határa északon, Hamat mentén: a föld az övé legyen a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Dáné egy rész. 2Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Áseré egy rész. 3Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Naftalié egy rész. 4Naftali határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Manasszéé egy rész. 5Manassze határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Efraimé egy rész. 6Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Rubené egy rész. 7Ruben határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Júdáé egy rész. 8Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig legyen az a rész, amelyet el kell különítenetek, huszonötezer mérték széles és hosszú, mint minden más részé a keleti oldaltól a nyugati oldalig, s ennek közepén legyen a szentély. 9Az a rész, amelyet az Úr számára el kell különítenetek, huszonötezer mérték hosszú és tízezer mérték széles legyen. 10A papok szent része a következő legyen: hosszúsága északon huszonötezer mérték, szélessége nyugaton tízezer mérték, szélessége keleten tízezer mérték, hosszúsága délen huszonötezer mérték, s az Úr szentélye legyen a közepén. 11Ez azoké a papoké legyen Cádok fiai közül, akik kitartottak szolgálatomban, és nem tévedtek meg, amint megtévedtek a leviták, amikor Izrael fiai tévelyegtek. 12Ez az ő részük legyen az ország legszentebb részéből, a leviták területe mellett. 13De a levitáké is legyen akkora, mint a papok része: területük legyen huszonötezer mérték hosszú és tízezer széles – a teljes hosszúság huszonötezer, a szélesség tízezer. 14Ebből ne adjanak el semmit sem, ne is cseréljék el, s az ország adományát nem ruházhatják át másra, mert az az Úrnak van szentelve. 15Az ötezer mérték, ami megmarad szélességben a huszonötezer mértékből, mint nem szent terület, a városé legyen, szolgáljon lakóhelyül és legelőül. Középen legyen a város. 16A méretei ezek legyenek: az északi oldalon négyezer-ötszáz mérték, a déli oldalon négyezer-ötszáz mérték, a keleti oldalon négyezer-ötszáz mérték, a nyugati oldalon négyezer-ötszáz mérték. 17A város legelője észak felé kétszázötven mérték, dél felé kétszázötven, kelet felé kétszázötven, nyugat felé kétszázötven legyen. 18Ami pedig fennmarad a szent terület hosszában, tízezer mérték keletre és tízezer nyugatra a szent terület hosszában, ennek termése a város munkásainak szolgáljon eledelül. 19A városban Izrael minden törzsében dolgozzanak. 20Az egész terület huszonötezerszer huszonötezer mértéknyi négyzet legyen. Ezt különítsék el a szent város tulajdonaként. 21Ami megmarad, a fejedelemé legyen, a szent terület és a város külső területe mindkét oldalán, a huszonötezer mértéknyi fenntartott terület hosszában, keletre a keleti határ felé, továbbá nyugatra a huszonötezer mérték hosszában a nyugati határ felé – a fejedelemé párhuzamosan a többi részekkel. Középen legyen a szent terület és a templom szentélye. 22A leviták tulajdonától és a város tulajdonától, ami a fejedelem birtoka közepén van, a Júda határai és Benjamin határai közötti terület a fejedelemé legyen. 23A többi törzs számára a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Benjaminé egy rész. 24Benjamin határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Simeoné egy rész. 25Simeon határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Isszacháré egy rész. 26Isszachár határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Zebuluné egy rész. 27Zebulun határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Gádé egy rész. 28Gád határa mellett a déli oldalon dél felé a határ haladjon Tamártól a kádesi Meriba vizéig, a folyóig, amely a Nagy Tengerbe ömlik. 29Ez az a föld, amelyet föl kell osztanotok Izrael törzsei között, ez lesz az osztályrészük – mondja az Úr, az Isten.

Jeruzsálem kapui.

30Ezek legyenek a város kijáratai: az északi oldalon négyezer-ötszáz mérték. 31A város kapui Izrael törzseinek nevét viseljék. A három északi kapu: egy Ruben kapuja, egy Júda kapuja, egy Lévi kapuja. 32A keleti oldalon négyezer-ötszáz mérték és három kapu: Egy József kapuja, egy Benjamin kapuja, egy Dán kapuja. 33A déli oldalon négyezer-ötszáz mérték és három kapu: egy Simeon kapuja, egy Isszachár kapuja, egy Zebulun kapuja. 34A nyugati oldalon négyezer-ötszáz mérték és három kapu: egy Gád kapuja, egy Áser kapuja, egy Naftali kapuja.

BEVEZETÉS DÁNIEL KÖNYVÉHEZ

35A teljes kerület tizennyolcezer mérték. A város neve ezentúl ez lesz: „Az Úr ott van.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet