Keresés a Bibliában

48 1A törzsek neve a következő: Az északi határtól a hetáloni út hosszában, amerre az ember Emátba megy, Hácar-Enánig, Damaszkusz határánál, északon az emáti út mentén: Dáné egy rész; éspedig mind a keleti, mind a nyugati oldal az övé legyen. 2Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Áseré egy rész. 3Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Naftalié egy rész. 4Naftali határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Manasszéé egy rész. 5Manassze határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Efraimé egy rész. 6Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Rúbené egy rész. 7Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Júdáé egy rész. 8Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig legyen az adomány, amelyet el kell különítenetek; szélessége és hosszúsága huszonötezer mérték, mint minden más részé a keleti oldaltól a nyugati oldalig; ennek közepén legyen a szentély.
9Az adomány, amelyet az Úr számára el kell különítenetek, huszonötezer mérték hosszú és tízezer mérték széles legyen. 10A papok szent adománya legyen a következő: a hossza északon huszonötezer mérték, a szélessége nyugaton tízezer mérték, a szélessége keleten is tízezer mérték és délen a hossza huszonötezer mérték legyen; a közepén legyen az Úr szentélye. 11A szent rész azoké a papoké legyen Szádok fiai közül, akik hűek maradtak szolgálatomhoz és nem tévedtek meg, mint ahogy megtévedtek a leviták is, amikor Izrael fiai megtévedtek. 12Ez legyen az ő adományuk az ország adományából mint a legszentebb rész, a leviták területe mellett. 13De éppúgy a levitáknak is jusson a papok területe mellett huszonötezer mérték hosszú és tízezer mérték széles terület. Mindegyiknek a hossza huszonötezer és mindegyiknek a szélessége tízezer mérték legyen. 14Ebből el ne adjanak semmit, el ne cseréljék, és ne adják másnak birtokába az ország adományát, mert ez az Úrnak van szentelve.
15Az ötezer mérték pedig, amely szélességben még fennmarad a huszonötezer mértékből, mint nem szent terület, a városé legyen lakóhely és külterület gyanánt. Közepén legyen a város. 16Ennek ezek legyenek a méretei: az északi oldalon négyezer-ötszáz, a déli oldalon négyezer-ötszáz, a keleti oldalon négyezer-ötszáz és a nyugati oldalon négyezer-ötszáz mérték legyen. 17A város külterülete pedig legyen észak felé kétszázötven, dél felé kétszázötven, kelet felé kétszázötven és nyugat felé kétszázötven mérték. 18Ami pedig még fennmarad hosszában a szent adomány mellett, tízezer mérték kelet felé és tízezer mérték nyugat felé, olyan legyen, mint a szent adomány; termése élelmül szolgáljon azoknak, akik a városban munkát végeznek. 19Ami pedig azokat illeti, akik a városban munkát végeznek: Izrael minden törzséből bárki dolgozhat. 20Az egész adomány huszonötezerszer huszonötezer mértéknyi négyszög; ezt különítsétek el, mint szent adományt és a város birtokát. 21Ami pedig még fennmarad, a fejedelemé legyen, a szent adománynak és a város birtokának mindkét részén, a huszonötezer mértéknyi adomány mellett a keleti határig; és nyugat felé a huszonötezer mérték mellett a tenger alkotta határig terjedő terület szintén a fejedelem osztályrésze legyen; a szent adomány a templom szentélyével együtt annak közepén legyen. 22Az a terület, amely a leviták birtokától és a város birtokától kezdve a fejedelem részei közt fekszik Júda határa és Benjamin határa között, a fejedelem birtoka legyen.
23Ami pedig a többi törzseket illeti: a keleti oldaltól a nyugati oldalig Benjaminé egy rész. 24Benjamin határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Simeoné egy rész. 25Simeon határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Isszakáré egy rész. 26Isszakár határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Zebuloné egy rész. 27Zebulon határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Gádé egy rész. 28Gád határa mellett a déli oldalon a Délvidék felé a határ haladjon Támártól a kádesi Perelés vizéig; ez az örökrész a nagy tenger felé. 29Ez az az ország, amelyet ki kell sorsolnotok Izrael törzsei között, és ez az ő osztályrészük – mondja az Úr Isten. – 30A város kijáratai pedig ezek legyenek: az északi oldalon mérj ki négyezerötszáz mértéket. 31A város kapui Izrael törzseinek nevét viseljék. Az északi három kapu közül: egy Rúben kapuja, egy Júda kapuja, egy Lévi kapuja legyen. 32A keleti oldalon négyezer-ötszáz mérték legyen, és a három kapu közül: egy József kapuja, egy Benjamin kapuja, egy pedig Dán kapuja legyen. 33A déli oldalon szintén mérj ki négyezer-ötszáz mértéket, és a három kapu közül: egy Simeon kapuja, egy Isszakár kapuja, egy Zebulon kapuja legyen. 34A nyugati oldalon négyezer-ötszáz mérték legyen, és a három kapu közül: egy Gád kapuja, egy Áser kapuja, egy pedig Naftali kapuja legyen. 35Körös-körül a mérete tizennyolcezer mérték legyen. S a város neve attól a naptól fogva ez lesz: ‘Az Úr van ott’.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

48,1 A törzsek területei téglalap alakúak. A történelmi határoktól ez a leírás teljesen különbözik.

48,35 Az új szent város neve a lényegét jelöli: »Itt van az Úr«.

Előző fejezet