Keresés a Bibliában

A keresztény élet szabályai.

4 1A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és ördögi tanításra hallgatnak. 2Ezek képmutató hazudozók, akiknek meg van a lelkiismeretük bélyegezve. 3Tiltják a házasságkötést és bizonyos ételek fogyasztását, jóllehet ezeket azért teremtette az Isten, hogy a hívő és igazságot ismerő ember hálaadással fogyassza. 4Hiszen Istennek minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendő, amit hálaadással veszünk magunkhoz, 5mert az Isten tanítása és az imádság megszenteli. 6Ha ezt tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen annak a hitnek és igaz tanításnak szavaival táplálkozol, amelynek követője lettél. 7Utasítsd el a képtelen, ostoba meséket, inkább gyakorold magad az istenfélelemben. 8A test gyötrésének ugyanis kevés a haszna, de az istenfélő élet mindenre jó, mert a jelen és a jövendő élet ígérete kapcsolódik hozzá. 9Ez igaz beszéd, teljesen rá lehet hagyatkozni. 10Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. 11Ezt tanítsd és hirdesd. 12Senki ne becsüljön le ifjú korod miatt, de légy is a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban. 13Amíg odajutok, legyen gondod a felolvasásra, a buzdításra és a tanításra. 14Ne hanyagold el magadban a kegyelmet, amelyet a prófétai szó alapján a presbitérium kézföltételével nyertél. 15Ezeket gyakorold, ezekben tarts ki, hogy előrehaladásodat mindenki lássa. 16Ügyelj magadra és a tanításra. Légy állhatatos benne. Ha megteszed, magadat is, hallgatóidat is üdvösségre segíted.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet