Keresés a Bibliában

3 1Emlékeztesd őket arra, hogy vessék alá magukat a hatalmon lévőknek és a hatóságoknak. Engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó tettre! 2Ne rágalmazzanak meg senkit, kerüljék a viszálykodást, legyenek elnézőek, tanúsítsanak teljes szelídséget minden ember iránt!
3Hiszen valamikor mi is esztelenek, engedetlenek és tévelygők voltunk, különféle szenvedélyek és élvezetek rabjai, gonoszok és irigyek, gyűlöletesek és gyűlölködők.
4De amikor megjelent Istenünk, Üdvözítőnk jósága és emberszeretete – 5nem a mi igazságban véghezvitt tetteink alapján, hanem irgalmából –, megmentett minket a Szentlélek újjászületést és megújulást adó fürdője által. 6Őt gazdagon kiárasztotta ránk Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, 7hogy kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei legyünk az örök életnek.

KNB SZIT STL BD RUF KG