Keresés a Bibliában

Engedelmesség az elöljárókkal szemben.

3 1Figyelmeztesd őket, hogy vessék alá magukat a fejedelmeknek és a hatóságoknak, engedelmeskedjenek és legyenek minden jóra készek. 2Senkit se szidalmazzanak és ne veszekedjenek, hanem legyenek elnézők, s tanúsítsanak mindenki iránt mindig nagy szelídséget. 3Hiszen egykor mi magunk is oktalanok, hitetlenek és tévelygők voltunk, mindenféle vágynak és gyönyörnek éltünk, gonoszságunkban és irigykedésünkben utálatra méltóak voltunk és gyűlöltük egymást. 4Mikor azonban megjelent az üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, megmentett minket, 5– nem a mi igaz cselekedeteinkért, hanem irgalmassága miatt – az újjászületés és megújulás fürdőjében. Benne a Szentlélek működik, 6akit bőven árasztott ránk Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által. 7Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek.

KNB SZIT STL BD RUF KG