Keresés a Bibliában

3 1Akkor hát mi a zsidó előnye, és mi a körülmetélés haszna? 2Minden szempontból sok.
Először is, Isten igéi rájuk lettek bízva. 3Mi van akkor, ha egyesek hűtlenné váltak? Vajon hűtlenségük semmivé teszi Isten hűségét? 4Szó sincs róla! Isten igaz, s az emberek valamennyien hazugok, amint meg van írva: Hogy igaznak bizonyulj beszédeidben, és győzz, amikor ítélkeznek rólad. 5Ha pedig a mi gonoszságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, akkor mit mondjunk? Igazságtalan az Isten – emberi módon szólok –, hogy kiönti ránk haragját? 6Szó sincs róla! Hiszen akkor hogyan ítéli meg majd Isten a világot? 7De ha Isten igazsága az én hazugságom által gyarapodott az ő dicsőségére, akkor én miért esem még mindig ítélet alá mint bűnös? 8Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek? Hogy tudniillik így beszélünk:
„Tegyük a rosszat, hogy a jó következzék belőle”? Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet.
9Mire jutottunk hát? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem! Hiszen előbb már kimondtuk a vádat, hogy mindannyian – zsidók is, görögök is – a bűn uralma alatt vannak, 10amint meg van írva:

Nincs igaz egyetlenegy sem, 11nincsen, aki értsen, nincs, aki keresse Istent.
12Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlenegy sem.
13A torkuk nyitott sír, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon;
14szájuk átokkal és keserűséggel van tele.
15Lábuk gyors a vérontásra,
16rombolás és nyomorúság jár a nyomukban,
17és nem ismerik a békesség útját.
18Isten félelme nincs a szemük előtt.

19Tudjuk, hogy amit a Törvény mond, a Törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ bűnösnek találtassék Isten előtt. 20Mert a Törvény cselekedeteiből egyetlen halandó sem fog megigazulni előtte. A Törvényből ugyanis csak a bűn felismerése adódik.
21Most viszont a Törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amiről tanúságot tesznek a Törvény és a Próféták: 22Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által mindenkinek, aki hisz, mert nincs különbség. 23Mindannyian vétkeztek, és híjával vannak Isten dicsőségének, 24de megigazultak ingyen, Isten kegyelméből, Krisztus Jézus megváltása által. 25Mert Isten őt tette nyilvánosan az engesztelés eszközévé tulajdon vérével – a hit által –, hogy megmutassa igazságát. Megbocsátotta a korábban elkövetett bűnöket, 26melyeket Isten türelme megengedett, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát: hogy igaz, és igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz.
27Hol van akkor a dicsekvés? Ki van zárva. Milyen törvény által? A tettek törvénye által? Nem, a hit törvénye által. 28Azt tartjuk ugyanis, hogy hit által igazul meg az ember, a Törvény tetteitől függetlenül. 29Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nemde a pogányoké is? Bizony, a pogányoké is! 30Mert egy az Isten, aki megigazulttá teszi a körülmetéltet a hit alapján, a körülmetéletlent pedig hit által. 31Vajon érvénytelenné tesszük tehát a Törvényt a hit által? Szó sincs róla! Sőt inkább megerősítjük a Törvényt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet