Keresés a Bibliában

17 1Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és felvitte őket külön egy magas hegyre. 2Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruhái pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. 3És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. 4Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak:
– Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, csinálok itt három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.
5Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, s íme, a felhőből hang szólt:
– Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!
6Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, és nagyon megijedtek. 7Jézus odament, megérintette őket, és ezt mondta:
– Keljetek fel, és ne féljetek!
8Amikor felemelték a szemüket, senkit sem láttak, csak Jézust.

KNB SZIT STL BD RUF KG