Keresés a Bibliában

17 1Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és fölvitte őket külön egy magas hegyre, 2és színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. 3És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, s beszélgettek vele. 4Péter ekkor azt mondta Jézusnak: »Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, csinálok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.« 5Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, s a felhőből egy hang szólt: »Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok«. (Iz 42,1; MTörv 18,15) 6Ennek hallatán a tanítványok arcra borultak és igen megijedtek. 7Jézus odament, megérintette őket és azt mondta: »Keljetek föl, és ne féljetek!« 8Amikor fölemelték a szemüket, senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.

KNB SZIT STL BD RUF KG