Keresés a Bibliában

18Helytartók és királyok elé visznek titeket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. 19Amikor átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy mit és hogyan mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. 20Ugyanis nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok.

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Középre állították és vallatták őket:
– Miféle erővel vagy kinek a nevében tettétek ezt?
8Ekkor Péter Szentlélekkel telve így szólt hozzájuk:
– Népünk vezetői, Izrael vénei!

KNB SZIT STL BD RUF KG