Keresés a Bibliában

18Miattam helytartók és királyok elé is hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. 19Mikor bíróság elé állítanak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában majd megtudjátok, mit szóljatok. 20Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek.

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Előállították és faggatni kezdték őket: „Micsoda hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt?” 8Ekkor Péter a Szentlélekkel telve így válaszolt: „Népünk elöljárói és ti vének (halljátok)!

KNB SZIT STL BD RUF KG