Keresés a Bibliában

10 1Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak mindenféle betegséget és bajt.
2Ez a tizenkét apostol neve: az első a Péternek nevezett Simon és testvére, András; Jakab, Zebedeus fia, és testvére, János; 3Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, Alfeus fia és Tádé, 4Simon, a zelóta, és a Karióti Júdás, aki elárulta.
5Ezt a tizenkettőt küldte szét Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik:
– A pogányokhoz vezető útra ne térjetek, a szamaritánusok városába ne menjetek, 6inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! 7Amerre jártok, hirdessétek: „Közel van a mennyek országa!” 8Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki démonokat! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!
9Ne vigyetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekben, 10se tarisznyát az útra, se két inget, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére! 11Ha pedig bementek egy városba vagy faluba, érdeklődjetek, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok nála, amíg tovább nem mentek! 12Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, 13és ha méltó rá a ház, szálljon rá békességetek, ha meg nem méltó, békességetek szálljon vissza rátok! 14Ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgat szavatokra, akkor menjetek ki abból a házból vagy városból, és még a port is rázzátok le lábatokról! 14 1Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, hallotta hírét Jézusnak, 2és ezt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János. Ő támadt fel a halottak közül. Ezért van csodatevő ereje.”
3Heródes ugyanis elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vettette testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás miatt. 4János ugyanis azt mondta neki: „Nem szabad együtt élned vele!” 5Heródes meg akarta öletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották.
6Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás lánya táncolt a társaság előtt, és Heródes gyönyörködött benne. 7Ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér is, megadja neki. 8Az pedig anyja ösztönzésére így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.” 9A király elszomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. 10Elküldött, és a börtönben lefejeztette Jánost. 11Elhozták a fejét egy tálon, és átadták a lánynak, ő pedig odavitte anyjának. 12Aztán eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd elmentek, és hírül adták Jézusnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG