Keresés a Bibliában

35Amikor Jézus a Templomban tanított, így szólt:
„Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus Dávid fia? 36Maga Dávid mondta a Szentlélek által: Így szólt az Úr az én uramhoz: Ülj a jobbom felől, amíg ellenségeidet lábad alá nem vetem. 37Ha tehát maga Dávid mondja őt Urának, akkor hogyan lehet a fia?”
A nagy sokaság szívesen hallgatta.

KNB SZIT STL BD RUF KG


41Akkor ezt mondta nekik:
– Hogyan mondhatják, hogy a Messiás Dávid fia? 42Hiszen maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében: Így szólt az Úr az én uramhoz: „Ülj a jobbom felől, 43amíg lábod zsámolyává nem teszem ellenségeidet!” 44Ha tehát Dávid urának szólítja őt, hogyan lehet akkor a fia?

KNB SZIT STL BD RUF KG