Keresés a Bibliában

35Jézus azonban, amikor a templomban tanított, megkérdezte: »Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus Dávid Fia?

36Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által:
‘Így szól az Úr az én Uramhoz:
Jobbom felől foglalj helyet,
míg lábaid alá vetem ellenségeidet’
.

(Zsolt 110,1) 37Ha maga Dávid Urának nevezi őt, akkor hogyan lehet a fia?« S a hatalmas tömeg szívesen hallgatta őt.

KNB SZIT STL BD RUF KG


41Ekkor ő kérdezte meg tőlük: »Hogyan mondhatják Krisztust Dávid fiának,

42amikor maga Dávid mondja a zsoltárok könyvében:
‘Így szólt az Úr az én Uramhoz:
Ülj az én jobbomra,

43míg ellenségeidet
lábad zsámolyává nem teszem!’

(Zsolt 110,1}<br) 44Dávid tehát Urának hívja őt. Hogyan lehet akkor az ő fia?«

KNB SZIT STL BD RUF KG