Keresés a Bibliában

12 1Példázatokban kezdett beszélni hozzájuk.
– Egy ember szőlőt ültetett. Körülkerítette, borsajtót ásott, őrtornyot épített, majd bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. 2Amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. 3De azok megfogták a szolgát, megverték, és üres kézzel küldték el. 4Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát. Ezt agyonverték és meggyalázták. 5Egy másikat küldött. Ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. 6Egyvalakije volt még, a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert azt gondolta: „A fiamat majd tiszteletben tartják.” 7Azok a munkások azonban ezt mondták maguk között:
„Ez az örökös. Rajta, öljük meg, és miénk lesz az örökség!” 8Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. 9Mit tesz majd a szőlő ura? Eljön, és elpusztítja a munkásokat, és másoknak adja a szőlőt. 10Nem olvastátok ezt az Írást? A kő, melyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. 11Az Úrtól lett ez, és csodálatos a szemünkben.
12Szívesen elfogták volna, de féltek a sokaságtól. Rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Otthagyták, és elmentek.

KNB SZIT STL BD RUF KG