Keresés a Bibliában

46Vita támadt közöttük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. 47Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy gyereket, maga mellé állította, 48és ezt mondta nekik:
– Mindaz, aki rám való tekintettel befogadja ezt a gyereket, engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy.

KNB SZIT STL BD RUF KG