Keresés a Bibliában

A kisgyermek példája (Mt 18,1-5; Mk 9,33-37)

46Azután vita támadt a tanítványok között arról, hogy melyikük a legnagyobb. 47Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította; 48majd ezt mondta nekik: Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az az igazán nagy.

KNB SZIT STL BD RUF KG