Keresés a Bibliában

46Támada pedig bennök az a gondolat, hogy ki nagyobb közöttük. (Luk 22,24; Mát 18,1-5; Márk 9,33.34) 47Jézus pedig látván az ő szívök gondolatát, egy kis gyermeket megfogván, maga mellé állatá azt, 48És monda nékik: Valaki e kis gyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be; és valaki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem elküldött; mert a ki legkisebb mindnyájan ti közöttetek, az lesz nagy. (Mát 18,5;25,40; Márk 9,37; Ján 13,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG