Keresés a Bibliában

3Jézus annak tudatában, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez tér vissza: 4felkelt az asztaltól, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát, 5aztán vizet öntött egy mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és megtörölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. 6Mikor Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá:
– Uram, te mosod meg az én lábamat?
7Jézus így válaszolt neki:
– Amit én teszek, most még nem érted, de később majd meg fogod érteni.
8Nem, az én lábamat nem mosod meg soha! –mondta neki Péter.
– Ha nem moslak meg – feleli Jézus –, akkor semmi közöd sincs hozzám.
9Uram – mondta Péter –, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is!
10Aki megfürdött – válaszolja neki Jézus –, annak nincs szüksége másra, csak arra, hogy a lábát mossa meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind.
11Tudta ugyanis, ki árulja el, azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták.”
12Miután megmosta a lábukat, felvette felsőruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik:
– Értitek, mit tettem veletek? 13Ti így hívtok engem, „Mester”, és „Uram”, és jól mondjátok, mert az vagyok. 14Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. 15Példát adtam nektek, hogy annak erejében, amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. 16Bizony, bizony, mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki küldte.
17Tudnotok kell: boldogok lesztek, ha így cselekedtek.

KNB SZIT STL BD RUF KG