Keresés a Bibliában

3Jézus annak tudatában, hogy mindent kezébe adott az Atya, és hogy Istentől jött és Istenhez megy, 4fölkelt a vacsorától, levetette felsőruháját, fogott egy kendőt és maga elé kötötte. 5Aztán vizet öntött egy mosdótálba és mosni kezdte tanítványainak lábát, majd a derekára kötött kendővel megtörölte. 6Mikor Simon Péterhez ért, Péter tiltakozott: „Uram, te akarod megmosni az én lábamat?” 7Jézus így felelt: „Most nem érted, amit teszek, de később majd megérted.” 8Ám Péter tovább tiltakozott: „Az én lábamat meg nem mosod soha!” „Ha meg nem moslak, felelte Jézus, nem vagy közösségben velem.” 9„Uram, kiáltott Péter, akkor ne csak lábamat, hanem kezemet és fejemet is.” 10Jézus így szólt: „Aki megfürdött, annak csak lábát kell megmosni, akkor egészen tiszta lesz. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” 11Tudta ugyanis, ki árulja el, ezért mondta: „Nem vagytok tiszták mindnyájan.”

A lábmosás tanulsága.

12Miután megmosta lábukat, fölvette felsőruháját és újra leült. 13Azután így szólt: „Megértettétek, mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem. Jól teszitek, az vagyok. 14Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát. 15Példát adtam nektek: amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. 16Bizony, bizony mondom nektek: nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött kűldőjénél. 17Boldogok vagytok, ha megértitek ezt és így tesztek.

KNB SZIT STL BD RUF KG