Keresés a Bibliában

5A világosság ragyog a sötétségben, és a sötétség nem tartóztatta fel.
6Megjelent egy ember, akit Isten küldött. János volt a neve. 7Tanúságtétel végett jött: hogy tanúságot tegyen a világosságról, azért, hogy mindenki higgyen általa. 8Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
9Az igazi világosság volt az, aki a világba jőve megvilágosít minden embert. 10A világban volt, és a világ általa lett, és a világ nem ismerte fel. 11Tulajdonába jött, és az övéi nem fogadták be. 12De mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében: 13akik nem vérből, nem a test akaratából, nem a férfi akaratából, hanem Istentől nemzettek.

KNB SZIT STL BD RUF KG