Keresés a Bibliában

5A világosság a sötétségben világít,
de a sötétség nem fogta föl.

A világ világossága

6
Jött egy ember, akit Isten küldött.
János volt a neve. 7Azért jött, hogy tanúságot tegyen,
tanúságot tegyen a világosságról,
hogy mindenki higgyen általa. 8Nem ő volt a világosság,
hanem (azért jött),
hogy tanúságot tegyen a világosságról. 9Az igazi világosság,
amely minden embert megvilágosít,
a világba jött. 10A világban volt,
Ő általa lett a világ,
mégsem ismerte föl a világ. 11Tulajdonába jött,
de az övéi nem fogadták be. 12Ám azoknak, akik befogadták, hatalmat adott,
hogy Isten fiaivá legyenek,
azoknak, aki hisznek nevében, 13akik nem a vér vagy a test vágyából,
nem férfi akaratából,
hanem Istenből születtek.

KNB SZIT STL BD RUF KG