Keresés a Bibliában

5A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
6Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. 7Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. 8Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról.
9Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. 10A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: 11a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. 12Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, 13akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,5 a sötétség nem fogadta be: Más értelmezés szerint: a sötétség nem kerítette hatalmába, vö. Jn 12,35

1,9 minden... a világba: Más fordítás: minden e világra jövő embert