Keresés a Bibliában

8 1Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csönd lett a mennyben mintegy fél órára.
2És hét angyalt láttam, akik Isten előtt álltak, és hét harsonát kaptak.
3Jött egy másik angyal, megállt az áldozati oltár előtt. Aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imáival együtt tegye az Isten trónusa előtt álló, arany áldozati oltárra. 4A tömjén füstje felszállt a szentek imáival együtt Isten elé. 5Az angyal fogta a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzével, és ledobta a földre. Erre mennydörgés, égzengés, villámlás és földrengés támadt.
6A hét angyal, akinél a hét harsona volt, felkészült, hogy megfújja a harsonát.
7Megfújta a harsonát az első angyal. Erre vérrel vegyes jégeső és tűz záporozott a földre. A föld harmada elégett, a fák harmada elégett, s a zöld fű mind felperzselődött.
8Megfújta a harsonát a második angyal. Erre valami lánggal égő hatalmas hegyhez hasonló zuhant a tengerbe. A tenger egyharmada vérré vált, 9a tengerben élő állatok egyharmada elpusztult, és a hajók egyharmada elsüllyedt.
10Megfújta a harsonát a harmadik angyal. Egy nagy, fáklyaként lobogó csillag hullott le az égből. A folyók egyharmadára hullott és a vízforrásokra.
11A csillagnak Üröm volt a neve. A vizek egyharmada ürömmé vált, és sok ember meghalt a víztől, mert keserűek lettek a vizek.
12Megfújta a harsonát a negyedik angyal. Erre a Nap harmadát, a Hold harmadát és a csillagok harmadát érte a csapás. Harmadrészük elsötétedett, a nappal és az éjszaka világossága egyaránt a harmadával csökkent.
13Láttam és hallottam, hogy az ég zenitjén egy magányos sas repül, és nagy hangon mondja: „Jaj, jaj, jaj a föld lakóinak a többi három harsona miatt, amit az angyalok most készülnek megfújni.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet