Keresés a Bibliában

8 1És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. (Jel 18,24) 2És látám azt a hét angyalt, a ki az Isten előtt álla; és adaték nékik hét trombita. (Jel,8 6. 7.) 3És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, a mely a királyiszék előtt vala. (Jel 5,8;Jel 6,9) 4És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. (Zsolt 141,2) 5Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás. 6És a hét angyal, a kinél a hét trombita vala, készüle a trombitáláshoz. (Jel,8 2.) 7Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége. (Jel 13,1; Dán 7,20.24) 8A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré lőn; 9És meghala a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, a melyekben élet vala; és a hajóknak harmadrésze elvesze. (Jel 19,16.1Tim;6,15) 10A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira; (Jel,8 1.;Ésa 8,7) 11A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek. (Jel,8 12. 13.;Jel 18,8) 12A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen. 13És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, a ki ezt mondja vala nagy szóval: Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, a kik még trombitálni fognak. (Jel 9,2-12;11,13.14;12,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet