Keresés a Bibliában

22 1És mutatott nekem egy folyót, az élet vizének folyóját, mely kristályhoz hasonlóan ragyogott, és Isten s a Bárány trónjából fakadt.
2A város terének közepén és a folyó két partján az élet fái álltak. Tizenkétszer hoznak gyümölcsöt, vagyis minden hónapban teremnek, s a fák levelei a népek gyógyítására szolgálnak. 3Nem lesz többé semmiféle átok. Isten és a Bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. 4Látni fogják arcát, és a homlokukon lesz a neve. 5Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpás fényére, sem a nap fényére. Az Úr, az Isten ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön-örökké.
6Aztán így szólt hozzám: „Ezek a szavak megbízhatók és igazak. Az Úr, a prófétaság lelkének Istene elküldte angyalát, hogy megmutassa szolgáinak, aminek hamarosan be kell következnie. 7Íme, hamarosan eljövök. Boldog, aki megszívleli ennek a könyvnek prófétai szavait.”
8Én, János, hallottam és láttam ezeket. Miután hallottam és láttam, arcra borultam az angyal előtt, aki ezeket megmutatta nekem, hogy imádjam. 9De ezt mondta nekem: „Vigyázz, ne tedd! Szolgatársad vagyok, neked és testvéreidnek, a prófétáknak és azoknak, akik megszívlelik ennek a könyvnek a szavait. Az Istent imádd!”
10Majd ezt mondta nekem: „Ne pecsételd le ennek a könyvnek prófétai szavait, mert közel a pillanat. 11Aki igazságtalan, legyen továbbra is igazságtalan! Aki tisztátalan, legyen továbbra is tisztátalan! De aki igaz, járjon továbbra is az igazság útján, és aki szent, keresse továbbra is a megszentelődést! 12Íme, hamarosan eljövök, s velem lesz a fizetség, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint. 13Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.
14Boldogok, akik megmossák ruhájukat, hogy hatalmuk lehessen az élet fája fölött, és bemehessenek a kapukon a városba. 15A kutyák, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók és mindazok, akik a hazugságot szeretik és hazug módon élnek, kint maradnak.
16Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy ezeket tanúsítsa nektek az egyházakról. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag.” 17A Lélek és a menyasszony mondják: „Jöjj el!” Aki hallja, mondja: „Jöjj el!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akar, vegyen ingyen az élet vizéből!
18Tanúsítom mindenki előtt, aki ennek a könyvnek prófétai szavait hallja: aki ehhez hozzáad, azt Isten azokkal a csapásokkal sújtja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. 19S ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz, amelyek ebben a könyvben le vannak írva.
20Aki mindezt tanúsítja, ezt mondja: „Igen, hamarosan eljövök.” Ámen. Jöjj el, Úr Jézus! 21Urunk, Jézus kegyelme mindnyájatokkal!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet