Keresés a Bibliában

Az új Jeruzsálem boldogsága.

22 1Azután megmutatta nekem az élővizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a Bárány trónjából. 2Az utca közepén és a folyó mindkét partján az élet fái álltak. Tizenkétszer hoznak gyümölcsöt, vagyis minden hónapban teremnek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. 3Átok nem lesz többé benne. Isten és a Bárány trónja áll majd ott és szolgái hódolnak neki. 4Látni fogják arcát és homlokukon hordják nevét.

Befejezés.

5Nem lesz többé éjszaka és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön-örökké. 6Azután így szólt hozzám: „Ezek a szavak hitelesek és igazak.” Az Úr, a prófétalelkek Istene, elküldte angyalát, hogy hírül adja szolgáinak, aminek csakhamar meg kell történnie. 7„Nézd, hamarosan eljövök. Boldog, aki megszívleli e könyv prófétai szavait.” 8Én, János hallottam és láttam ezeket. Miután hallottam és láttam, leborultam az angyal lába elé, aki ezeket megmutatta, hogy imádjam. 9De ő így szólt hozzám: „Vigyázz, ne (tedd)! Én csak szolgatársad vagyok és testvéreidé, a prófétáké, és azoké, akik megszívlelik e könyv (prófétai) szavait. Egyedül Istent imádd!” 10Azután folytatta: „Ne pecsételd le a könyv prófétai szavait, mert az idő közel van. 11Aki gonoszat tesz, tegye továbbra is, aki tisztátalan, csak tisztátalankodjék, de aki igaz, legyen még igazabb, és aki szent, legyen még szentebb. 12Hamarosan eljövök és magammal hozom a jutalmat, hogy megfizessek kinek-kinek cselekedete szerint. 13Én az Alfa és Ómega vagyok, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. 14Boldog, aki megmossa ruháját (a Bárány vérében)! Joga lesz az élet fájához, és a kapukon át bemegy a városba. 15A kutya, a varázsló, a parázna, a gyilkos, a bálványimádó és mind, aki hamisat szeret és tesz, kinnmarad. 16Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy tanúságot tegyen ezekről az egyházakban. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a tündöklő hajnalcsillag.” 17A Lélek és a menyasszony hív: „Jöjj el!” Aki hallja, hívjon: „Jöjj el!” Aki szomjazik, jöjjön, s aki kívánja az élet vizét, igyék ingyen. 18Figyelmeztetek mindenkit, aki hallja ennek a könyvnek prófétai szavait: Aki ezekhez hozzátesz valamit, arra Isten ráméri a könyvben leírt csapásokat. 19Aki pedig elvesz valamit ennek a prófétai könyvnek szavaiból, annak Isten elveszi jogát az élet fájához és a szent városhoz, melyről szó van a könyvben. 20Aki minderről tanúskodik, kijelenti: „Igen, hamarosan eljövök.” Úgy legyen. Jöjj el, Uram Jézus!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet