Keresés a Bibliában

19 1Amit ezek után a mennyben hallottam, olyan volt, mint egy sokaság hatalmas hangja: „Alleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, 2mert igazságosak és igazak ítéletei. Elítélte a nagy szajhát, aki paráznaságával megrontotta a földet, és megbosszulta rajta szolgái vérét, amit a szajha keze ontott ki.” 3Másodszor is szóltak: „Alleluja! Füstje örökkön-örökké fölfelé száll.” 4A huszonnégy vén és a négy élőlény leborult, és imádták Istent, a trónon ülőt, mondván: „Ámen! Alleluja!” 5Ekkor hang jött a tróntól: „Dicsőítsétek Istenünket, mind, ti szolgái, akik félitek, kicsik és nagyok!” 6Amit hallottam, mint hatalmas tömeg, mint nagy vizek, mint zengő mennydörgés hangja: „Alleluja! Megkezdte uralkodását Urunk, Istenünk, a Mindenható. 7Örüljünk, ujjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a Bárány menyegzőjének napja. Menyasszonya felkészült. 8Megadatott neki, hogy ragyogó, színtiszta gyolcsba öltözzék.” A gyolcs a szentek igaz tetteit jelenti.
9Ezt mondja nekem: „Írd! Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány menyegzői lakomájára!” Majd ezt mondja nekem: „Ezek Isten igaz szavai.” 10A lába elé borultam, hogy imádjam, de ő így szól: „Vigyázz, ne tedd! Szolgatársad vagyok, neked és testvéreidnek, akik tanúságot tesznek Jézusról. Az Istent imádd! A Jézus melletti tanúságtételben nyilvánul meg a prófétaság lelke.”
11Láttam, hogy megnyílt a menny. Íme, egy fehér ló, s a rajta ülő neve: Hűséges és Igaz. Igazságosan ítél és harcol. 12Szeme, mint a lobogó tűz, fején sok diadém, ráírva a név, amelyet senki sem ismer, csak ő maga.
13Vértől csatakos ruha van rajta, s a neve: Isten Igéje.
14A mennyei seregek fehér lovon kísérik tiszta, fehér gyolcsba öltözve. 15Szájából éles kard jön elő, hogy lesújtson a népekre. Vasvesszővel pásztorolja majd őket, és tapossa a mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját. 16A ruhájára és a combjára egy név van írva: a királyok Királya és az uraknak Ura.
17Láttam, hogy egy angyal áll a Napban. Nagy hangon kiáltott az ég zenitjén repülő madaraknak:
„Gyertek, gyűljetek össze Isten nagy lakomájára!
18Egyétek a királyok húsát, a vezérek húsát, a hősök húsát, a lovak és lovasok húsát, minden szabadnak és rabszolgának, kicsinek és nagynak a húsát!”
19Majd láttam, hogy a vadállat és a föld királyai összegyűltek a seregeikkel együtt, hogy harcra keljenek a Lovassal és seregével. 20Ezek elfogták a vadállatot és vele együtt a hamis prófétát, aki a vadállat jelenlétében csodákat tett, és félrevezette velük azokat, akik a vadállat bélyegét viselték, és a szobrát imádták. Elevenen bedobták mind a kettőt a kénköves, tüzes tóba. 21A többit megölte a Lovas kardja, amely a szájából jött elő, és az összes madár jóllakott a húsukból.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet