Keresés a Bibliában

4De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretetéért, amellyel szeretett minket, 5akik holtak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – kegyelemből üdvözültetek! –, 6és vele együtt feltámasztott, és a mennyekbe ültetett Krisztus Jézusban, 7hogy az eljövendő korszakokban megmutassa kegyelmének túláradó gazdagságát irántunk való jósága révén Krisztus Jézusban. 8Kegyelemből üdvözültetek a hit által: nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez; 9nem cselekedetek alapján, hogy senki se dicsekedhessék. 10Az ő alkotása vagyunk tehát, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

KNB SZIT STL BD RUF KG