Keresés a Bibliában

4De Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, mellyel szeretett minket, 5noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett – kegyelemből üdvözültetek –, 6vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek közé helyezett el Jézus Krisztusban, 7hogy megmutassa a jövendő időkben kegyelmének bőséges gazdagságát hozzánk való jóvoltából Krisztus Jézusban. 8Mert kegyelemből üdvözültetek a hit által. Ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka: 9nem tettek által, hogy senki se dicsekedjék. 10Hiszen az ő műve vagyunk, Krisztus Jézusban jótettekre teremtve, amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokat gyakoroljuk.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,5 Kegyelmi életünk a Jézussal való egységből fakad: Krisztussal egy, titokzatos testet alkotunk, s így már előre birtokoljuk a mennyet, hiszen ahol a Fő, oda tartoznak a tagok is. Az 5. versben folytatódik az 1-2. versekben elkezdett gondolat: akik halottak voltunk, elnyertük az életet.